EPS og miljøet

- miljøet tages alvorligt

Ekspanderet polystyren, EPS eller blot Sundolitt

EPS bliver fremstillet af råolie og naturgas, som regnes for ikke-fornybare ressourcer. Af den olie der forbruges i den vestlige verden anvendes ca. 86% til energiproduktion, opvarmning eller som brændstof. I Europa anvendes blot 4% af den totale mængde forbrugt olie til fremstilling af alle typer plastmateriale. De 0,2% bruges til EPS.

Anvendes EPS til  bygningsisolering vil dette bidrage til en reduktion i energiforbruget - altså anvendelse af ikke-fornybare ressourcer. Populært opstillet vil hvert kilo olie der forbruges til fremstilling af EPS til bygningsisolering, over byggeriets levetid (50 år), spare miljøet for afbrænding af 200 kilo olie til bygningsopvarmning.

Ved en god og effektiv varmeisolering sparer man altså en meget stor mængde fossilt brændstof (ikke-fornybare ressourcer). I tilgift mindskes udslip der bidrager til den såkaldte drivhuseffekt.
Læse mere i det følgende om
 • Materialer
  Pentan
  Styren
 • EPS bortskaffelse
  Genanvendelse
  Afbrænding
  Deponering
 • Miljøvurdering
 • Miljøpjecer
 
Materialer
Pentan
Ved fremstilling af EPS anvendes naturgassen Pentan som ekspansionsmiddel. Pentan er en letflygtig kulbrinte (C5H12) og kendes også fra anaerob nedbrydning af plantemateriale (forrådnelse). Totredjedele af råvarens indhold af pentan forsvinder ud af materialet kort efter fremstillingen. Frigjort pentan nedbrydes af sollys (fotokemisk) til CO2 og vanddamp.

Styren
Styren, grundmaterialet for polystyren som EPS fremstilles af, er blevet diskuteret og studeret indgående blandt andet dets helbredseffekter.
Da styren i EPS findes i formen polystyren, en inaktiv stabil forbindelse, frigøres der under opskumning og støbning intet styren. Ved skæring med glødetråd kan der frigøres små mængder styren der ligger under gældende grænseværdier.
 
EPS bortskaffelse
Genanvendelse
Afskær i forbindelse med produktion granuleres og genanvendes direkte i produktionen af nyt EPS materiale. Ikke forurenet EPS fra byggepladser kan ligeledes granuleres og genanvendes ved produktion af nyt materiale.

Afbrænding
Ved forurenet EPS er genanvendelse umiddelbart ikke muligt. Afbrænding vil være den bedste miljømæssige løsning. EPS vil her fungere som et udmærket energitilskud til den almindelige affaldsforbrænding. Et kg EPS indeholder lige så meget energi som 1,3 liter olie. Samtidig kan der være en mulighed for at opnå renere forbrændingsgasser.
 
Deponering
Deponering af EPS affald vil være mindst ønskværdigt og være en udelukkelse af muligheden for genanvendelse og energiudvinding.
I tilfælde af at deponering er eneste mulighed kan EPS deponeres uden risiko. EPS er stabilt, biologisk ufarligt og ikke toksisk.
Se også sikkerhedsdata.
 
Miljøvurdering
Byg et bedre miljø med Sundolitt (EPS)
  
Brugerfordele
Stor isoleringsevne
Gode akustiske egenskaber
Fugtbestandig
Livslang holdbarhed
Fleksible egenskaber
Formbar
Omkostningseffektiv
Let at transportere
Let at bruge
  
Miljøfordele
Ikke toksiskt
Genanvendeligt
Ingen risiko ved bearbejdning eller brug
Opfylder alle sikkerhedsforskrifter
 
Miljøpjecer