Funderingssystem med succes

Flere entreprenører fortæller, at det er muligt at spare helt op til 20%, hvis man sammenligner med prisen på traditionel fundering.

Mange bygninger med vores nye F-sokkel fundamentsystem er allerede taget i brug, og flere er på vej. Således er der bl.a. netop nu et projekt i gang i Løkken, hvor HMU Entreprenøren i Hirtshals står for opbygningen af fundamenter til i alt 78 huse tegnet af Tegnstuen Højvang i Varde. Husene er en del af projektet Nordenlys, som opfører feriehuse og subtropisk badeland i Løkken.

I Løkken står grundvandet højt, og ved at benytte F-sokkelsystemet har man sparet yderligere udgifter til sænkning af grundvandspejlet. Dette ville have været nødvendigt ved etablering af traditionelt fundament.
 
HMU A/S Entreprenørforretningen Hirtshals står for opbygningen af fundamenterne til husene i Løkken, og det er Henning Simonsen, der er formand for HMU A/S' aktiviteter på byggepladsen. Han og hans folk lægger navnlig vægt på at F-blokkene er lette at håndtere på byggepladsen.
"Vi er godt tilfredse med systemet. Det er nemt at arbejde med på flere måder. For det første vejer blokkene næsten ingenting, og for det andet er de nemme at sætte sammen med de specialsøm, der følger med elementerne," siger Henning Simonsen.
 
Også det, at processerne i opbygningen af fundamentet er skarpt adskilte, oplever man som en mere rationel måde at arbejde på.
 
"Vi graver selv ud på grunden, gør sandpuden parat og stiller F-blokke og isoleringsplader op i én arbejdsgang. Først når vi har lavet installationer til vand, afløb og el ringer vi efter betonkanonen, som så støber hele molevitten på én gang. På den måde undgår vi spildtid," siger han.
 
For projektet i Løkken viste der sig endnu en sidegevinst. Grundvandet står relativt højt i det område, hvor byggegrunden ligger, så hvis husene skulle hvile på traditionelle fundamenter, havde det været nødvendigt at sænke grundvandspejlet. Det undgik man.
 
 
Fremgangsmåden og arbejdsprocesserne ved etablering af F-sokkelsystemet ses på vores animationsvideo