Nye krav - nye tykkelser

Så kom de - de nye energibestemmelser i bygningsreglementerne er nu offentliggjort.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2006, de hidtidige bestemmelser kan dog anvendes frem til og med 31. marts 2006. Det vil sige at byggebranchen får en 9 måneders overgangsperiode til at tilpasse sig de nye regler.
 
Det nye i bestemmelserne er, at der fastlægges rammer for det beregnede forbrug til opvarmning, ventilation, køling, varmt vand og for visse bygningskategorier også belysning.
 
Målet er at reducere energiforbruget i nye bygninger med 25–30 %.
 
Som noget helt nyt indføres mulighederne for at opføre byggeri i to klasser af lavenergibygninger, som bruger henholdsvis 25% og 50% mindre energi end de nye krav.
 
For at fremme varmebesparelser i eksisterende bygninger indeholder tillægene krav om, at alle eksisterende bygninger ved større renoveringer skal have udført energimæssige forbedringer.
For at sikre, at nye bygninger overholder bygningsreglementernes energibestemmelser, indføres samtidig krav om energimærkning.
 
Vil du vide mere om mulighederne for at opfylde de nye energikrav, så kontakt Sundolitt på telefon 70 11 10 20 eller danmark@sundolitt.com.
 
Du kan også læse mere og se tillæggene i sin helhed på følgende link: