Nyt fra Sunde Group

Sunde Group foretager betydelige nyinvesteringer.

Brødr. Sunde A/S, Norge, der sammen med datterselskaberne Sundolitt og Sunpack udgør Sunde Group, står overfor meget betydelige investeringer i de kommende år.
 
Fokus på klima og miljø betyder, at behovet for bygningsisolering vil øge mange år endnu. Det er almindeligt, videnskabeligt anerkendt, at den billigste og miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde at reducere udslippet af drivhusgasser på, er ved at isolere husene bedre.
 
Regnestykket er meget enkelt for Sundolitt`s produkter, der som udgangspunkt er olie, og hvor processen til at omdanne denne olie til EPS råvarer er meget energivenlig: Anvender man 1 kg olie til at producere EPS af, så vil denne EPS spare 200 kg fyringsolie i det hus, hvori EPS pladen på 1 kg er indbygget! Det er miljøvenligt så det batter!
 
Sunde Group, der driver virksomhed i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spanien, England og Skotland, har de seneste år gennemgået en betydelig positiv udvikling, og i forbindelse med Brødr. Sunde`s 90 års fødselsdag i forrige uge, informerede koncernens ejer, Karl Johan Sunde, om betydelige investeringsplaner.
 
Der sker investering i kapacitetsudvidelse  i Norge, Sverige og Tyskland - - og ikke mindst i Danmark  (hvor der i parentes bemærket blev  bygget koncernens hidtil største EPS-blokfabrik i 2007 i Billund).
 
 I Danmark bygges en ny fabrik til fremstilling af råvarer til EPS. Fabrikken placeres i Jylland, hvor undersøgelser allerede er sat i gang for at finde den mest egnede lokation. Der satses på, at den nye råvarefabrik skal være i  produktion ultimo 2009.
 
Moderselskabet fremstiller allerede råvarer i Norge – og har gjort dette i mange år – men man har fundet det logistisk mest hensigtsmæssigt at  placere en ny fabrik  i Danmark, frem for at udbygge kapaciteten yderligere i Norge.
 
Den nye danske fabrik skal producere ca. 60.000 ton råvarer pr. år og vil komme til at beskæftige ca. 50 ansatte.
 
Yderlige oplysninger  om ovenstående kan fås hos adm.dir. Jørgen Hindse på tlf. 47 33 96 11 eller 40 10 51 44.