Nyt fundamentsystem

- en stærk nyhed i dansk byggeri!

Nyt funderingssystem fra Sundolitt sparer tid, penge OG TUNGE LØFT.

Sundolitt Funderingssystem til lavt muret byggeri og træhuse, havde premiere på Byggeri 2006. Det nyudviklede funderingssystem kræver mindre udgravning og er nemt at håndtere – effektivt og tidsbesparende.
Meget lette funderingselementer, der er nemme at håndtere og samtidigt effektive og tidsbesparende, er fremtiden for en byggebranche, som netop nu har ordrebøgerne fulde. Det skærper interessen for at benytte materialer og metoder, som kan spare tid og penge.
At de så også uden yderligere tætning lever op til nutidens isoleringskrav, er blot endnu en god grund til at overveje alternative løsninger til traditionelle fundamenter med ekstra gravearbejde, tunge håndteringer og indbyggede kuldebroer.
 
"Lignende funderingssystemer har i flere år med stor succes været anvendt i vore nabolande. I Sverige er det fx blevet den mest anvendte funderingsmetode. Med vores nye system dimensioneret efter de nyeste krav i Bygningsreglementerne mener vi, at tiden nu er kommet til, at Danmark også skal være med," siger udviklingsingeniør Claus Jørgensen, Sundolitt as, der også oplyser, at Sundolitt Funderingssystem er velegnet til muret byggeri og træbygninger i 1 og 1½ plan.
 
Fundament på gruslag og mindre gravearbejde
Sundolitt Funderingssystem er fremstillet af fremstillet af ekspanderet polystyren og består af færdigstøbte Sundolitt F-sokler og isoleringsplader, som bliver lagt direkte på et vibreret og stabilt lag grus udlagt efter afrømning til bæredygtigt niveau. Herefter bliver fundament og terrændæk støbt i én arbejdsgang.
 
Det betyder, at der ikke skal graves ud til render som ved traditionel fundering, og samtidig reducerer det støbearbejdet.
 
Skillevægge behøver ikke selvstændige fundamenter, fordi Sundolitt isoleringspladerne har den nødvendige bæreevne. Samtidig er der den sidegevinst, at det eliminerer de kuldebroer, der normalt opstår ved skillevægge på traditionel fundering.
 
Samleklar systemløsning
Det nye Sundolitt Funderingssystem leveres samleklart og består af lige F-sokler og 90º hjørneelementer – både indvendige og udvendige hjørner. Specialhjørner med andre vinkler end 90º – fx ved karnapper og lignende – leveres tilskåret i de rette smig. Sammen med de forskellige elementer følger et specialudviklet plastik samlesøm.
 
De lige F-sokler på 1200 mm bliver leveret i det antal, der skal til for at dække husets langsider, og systemløsningen omfatter også Sundolitt isoleringsplader til resten af terrændækket leveret i de tykkelser og det antal der er brug for. På den måde minimerer man evt. spild af materialer
 
Hurtig udlægning og nemt at samle
På grund af materialets lave vægt – ca. 98% er luft – og de forholdsvis store sokkelenheder er udlægningen af Sundolitt Funderingssystem en hurtig og ikke særligt fysisk krævende arbejdsproces.
 
F-soklerne tilpasses med kun én tilskæring pr. langside. Resten er klaret af Sundolitt.
 
Samlingen af de forskellige elementer i Sundolitt Funderingssystem sker med de specialudviklede plastiksøm, som kan benyttes til alle samlinger – også dem i de forskellige hjørnelementer og specialhjørner.
 
Systemet har således kun én slags samlesøm, som ikke skal fjernes men bliver siddende i funderingen.
 
Selvstændige processer sparer tid
Sundolitt Funderingssystem deler etablering af fundament op i tre afgrænsede lag med hver sin selvstændige arbejdsproces: Først et stabilt lag sand, dernæst et ubrudt lag Sundolitt isolering og til sidst et betonlag.
 
De forskellige lag i fundament og terrændæk kan derfor færdiggøres i selvstændige arbejdsprocesser, før man går videre til næste lag. Det gør det nemmere at planlægge, og det er tidsbesparende.

Energiøkonomisk – Lever op til de nye krav
Sundolitt Funderingssystem er vurderet af SBI, og det lever op til de nye isoleringskrav i Bygningsreglementerne gældende pr. 1. januar 2006. Og systemet opfylder anvisningerne for bygningers tæthed mod undergrunden.
 
Sundolitt har gennem de seneste år været med i udviklingen af funderingssystemer i flere lande, og det er erfaringerne fra udlandet kombineret med de seneste krav i de danske bygningsreglementer, som nu har resulteret i dette nye effektive system – effektivt i forhold til energiøkonomien, men så sandelig også effektivt for byggebranchens økonomi. Der er altså penge at spare for både bygmester og bygherre.
 
Færre tunge løft
Det lette isoleringsmateriale reducerer også antallet af tunge løft betydeligt sammenlignet med traditionel fundering. Sundolitt Funderingssystem er dermed også med til at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladsen. En rigtig god sidegevinst!