Sundolitt som let fyld

Nyt til vejbyggeri

Ekspanderet Polystyren (EPS) blev i 1972 for første gang anvendt som lastkompenserende fyld i vejbyggeri. Siden er metoden blevet udviklet, og udbredt over hele verden til at være en almindelig anvendt praksis.
 
Sundolitt as bidrager nu til at denne praksis også kan blive mulig i Danmark.
 
Sætningsproblemer ved eksempelvis vejbygning på blød bund kan undgås ved at udskifte det øverste jordlag med et lettere materiale (kompensationsfyld). Kompensationsfyld kan eliminere tillægslast fra konstruktioner, således at problemer med senere sætninger reduceres betydeligt. Ved anvendelse af letfyld materiale opnås en signifikant reduktion af den permanente last på jord eller bygværk, og bruges til
  • i veje over blødbundsområder
  • over konstruktioner med lav bæreevne
  • bag støttemure for at reducere sætninger og vandret jordtryk (aflastning af eksisterende bygværker)

Sundolitt Letfyld er et ultra letvægts bundsikringsmateriale med tør densitet, afhængig af kvalitet, mellem 10 og 40 kg/m³. Den ekstremt lave densitet kombineret med gode mekaniske egenskaber og lang levetid giver ingeniører mulighed for at konstruere sætningsfrie vejpassager i terrænområder med ringe bæreevne.
 
Sundolitt Letfyld's lave vægt er den væsentligste fordel (design densitet 0-100 kg/m³) kombineret med stor trykstyrke 60-150 kN/m² ved 5% deformation. Det Norske Statens Vegvesen har løbende gennemført sætningsregistreringer i marken på udførte EPS konstruktioner, sætninger har vist sig små og næsten ubetydelige.
 
Den lave vægt er også en fordel på byggepladsen. En letfyldsblok i normalt format (500x1200x2400 mm) kan nemt håndteres af en til to mand på byggepladsen - 22-60 kg.
 
Har du spørgsmål til Sundolitt Letfyld er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 11 10 20 eller e- mail danmark@sundolitt.com.
 
Rekvirer vores letfyld brochure her.