U-værdier for isolering

Her finder du U-værdi tabeller for terrændæk med og uden gulvvarme.

U-værdier er et udtryk for hvor godt en konstruktion holder på varmen. Lavere U-værdi betyder bedre isolering.
 
DS 418 foreskriver forskellig beregningsmetode for terrændæk med og uden gulvvarme.
 
Nedenstående tabeller angiver eksempler på U-værdier for terrændæk med og uden gulvvarme.
 
Tabeller er baseret på lambda-38 (for S60 dog lambda-41). Ved anvendelse af isolering lambda-36 kan isoleringstykkelsen reduceres ca. 8%.
 
 
Terrændæk uden gulvvarme
U-værdikrav - se bygningsreglementerne.
 

U-værdier (W/m²K)
S60
Sundolitt   
200
150
125
100
75
50
220
150*   
0,14
0,17
0,19
0,22
0,25
0,30
 
75*
0,14
0,17
0,19
0,22
0,26
0,31
 
0*
0,15
0,19
0,21
0,25
0,29
0,35
0,15

 

Terrændæk med gulvvarme
U-værdikrav - se bygningsreglementerne.
 
U-værdier (W/m²K)
S60
Sundolitt
275
150
125
300
150*
0,11
0,18
0,20
 
75*
0,11
0,18
0,20
 
0*
0,12
0,20
0,22
0,12

 

* kapillarbrydende stenlag - min. kornstørrelse 4 mm.
 
Tabelværdier er baseret på en konstruktion med 100 mm beton samt en tynd gulvbelægning. I  et terrændæk skal eventuel jordfugt hindres i at blive suget op ved hjælp at et kapillarbrydende lag. De lysegule områder i tabellerne opfylder ikke god byggeskik i Danmark om 150 mm kapillarbrydende lag.
 
Gå til punktet Beregning