Sundolitt Climate®

20% mere effektiv isolering fra Sundolitt

Nyt EPS isoleringsprodukt bryder infrarød varmestråling og reducerer det samlede varmetab med yderligere 20%.

 
Traditionelt hvidt EPS tilsat grafit giver et nyt gråt isoleringsmateriale - Sundolitt Climate®.  Det er i stand til at reducere varmetabet fra den infrarøde varmestråling, som andre isoleringsmaterialer hidtil haft vanskeligt ved at håndtere.
- Vi har tilsat vores hvide EPS en vis mængde grafit, som betyder, at materialet kan absorbere infrarød varmestråling. Det giver 20% bedre isolering eller om man vil 20% slankere isoleringsplader, forklarer udviklingschef Claus Jørgensen, Sundolitt as.

Der er store muligheder for anvendelse af det nye materiale. Navnlig er det velegnet til energirenovering af eksisterende bygninger og til nyt lavenergibyggeri.

Hvor pladsen er trang
Slankere isoleringsplader kan især være en fordel, hvor pladsen er trang, eller hvor man ønsker slankere bygningskonstruktioner.

- Vi ser store muligheder for det nye materiale i forbindelse med energirenoveringer af eksisterende byggeri. Her er pladsforholdene ofte begrænsede, så når materialet fylder 20% mindre, opnår man alt andet lige et tilsvarende bedre isoleringsresultat, fastslår Claus Jørgensen.

Facadeisolering af etagebyggeri
I dag er udvendig efterisolering af etagebyggeri besværligt med de hidtil nødvendige isoleringsmaterialer og –tykkelser. Sundolitt Climate® reducerer isoleringstykkelsen med 20%, og forsynet med den brandteknisk rigtige beklædning vil det nye produkt lette gennemførelsen af den slags projekter betydeligt.

Lyse og luftige lavenergihuse
Hidtil har det ofte været nødvendigt at opføre lavenergihuse – herunder passivbyggeri – med meget tykke ydervægge og relativt små vinduer for at leve op til de krævede standarder.
Claus Jørgensen mener, at det nye produkt gør det muligt at skabe mere harmoniske og bedre lavenergiboliger:

- Mindre isoleringstykkelse betyder slankere konstruktioner, og det gør det nemmere at skabe lyst og luftigt lavenergibyggeri. Det betyder samtidig mindre materialeforbrug til andre bygningselementer – fx ved sokkel, vinduer, døre og tag.

Og så peger han på, at den mindre isoleringstykkelse naturligvis også frigør mere areal til beboelse. Eller det kan udnyttes til at minimere de udvendige mål på bygningen, som så igen betyder besparelser på ejendomsskatten.

Yderligere oplysninger: Udviklingschef Claus Jørgensen, tlf. 70 11 10 20
 
 
 
FAKTA – Det nye produkt
     Sundolitt Climate® er en videreudvikling af det hvide EPS, hvor råvaren – polystyrenperler – er tilsat grafit. Grafitten reflekterer og absorberer infrarød varmestråling, som hidtil anvendte isoleringsmaterialer har haft svært ved at håndtere. Reduktionen af varmetabet fra den infrarøde varmestråling betyder, at Sundolitt Climate+ totalt set isolerer 20% bedre end andre kendte isoleringsmaterialer.

FAKTA – Isoleringsmarkedets fremtidige udvikling
Isoleringsmarkedet i Danmark vil i de kommende år vokse betragteligt som følge af navnlig to forhold:

    For dels at spare på fossile energiressourcer, dels at adressere klimaudfordringen har politikerne sat fokus på begrænsning i forbruget af energi i vore boliger. Regeringens ’Strategi for reduktion af energiforbrug i boliger’ udmeldt i april 2009 har som målsætning for nye bygninger, at energiforbruget skal reduceres med mindst 75 % frem mod 2020. Ved renoveringer af eksisterende byggeri indføres nye og skærpede energikrav til bygningsdele og installationer.
 
     Der er allerede ved den seneste revision af Bygningsreglementet indført nye og strammere energikrav ved nybyggeri og ombygninger, som har betydet øgede isoleringstykkelser. Det stiller udfordringer for såvel byggeriet som producenter af isoleringsmaterialer.
Regeringens strategi bakkes klimafagligt blandt andet op af ’The McKinsey Quaterly: A costcurve for greenhouse gas reduction (1/2007)’ der fastslår, at isolering er den mest effektive metode til at reducere bygningers energiforbrug, og den mest lønsomme måde af alle at reducere CO2 udslippet.

FAKTA – om Sundolitt

     I 45 år har Sundolitt leveret EPS – ekspanderet polystyren – til det danske marked. Produkterne er isoleringsmateriale til byggebranchen samt emballager til gartneri- og fødevarebranchen samt til teknisk industri.
 
     Sundolitt as i Danmark er et datterselskab af Brødr. Sunde som blev grundlagt i 1917 i Ålesund i Norge.
 
     Oprindeligt fremstillede Brødr. Sunde fiskenet, men i dag er det en mangfoldighed af produkter fremstillet i EPS – ekspanderet polystyren – som udgør grundstammen i Sundolitt gruppens produktion på de i alt 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, England og Spanien.
 
     I Danmark grundlagdes Sundolitt i 1964 i Viborg, hvor man startede produktion af isolering.
 
     I dag har Sundolitt 5 fabrikker i Danmark beliggende i Slangerup, Viborg, Billund (2 stk.) og Brønderslev.