Om EPS

 

Materiale

 
Sundolitt og Sunpack produkter fremstilles af Ekspanderet polystyren (EPS).

Andre navne for EPS er også celleplast eller styrencelleplast.

EPS hører til de hårde celleplaste/termoplaste, der er tale om amorft materiale  der kan smelte, men har ikke et defineret smeltepunkt.

EPS består populært sagt af 98% luft og 2 volumen % polystyrenmateriale.

Højere densitet giver almindeligvis bedre egenskaber. Bedre isolering, bedre trykstyrke og større dampdiffusionsmodstand.

EPS leveres normalt i standard kvalitet (brandklasse F), men kan til specialopgaver leveres i en selvslukkende kvalitet.
 
 

Fremstilling af EPS

 
Råvare
Råvaren til EPS fremstilling leveres og produceres af vort moderfirma Brødr. Sunde as i Ålesund, Norge. Grundlaget for råvaren er råolie og naturgas.
Brødr. Sunde as fremstiller med basis i monostyren og naturgas (pentan) perler. Råvaren består udelukkende af kulbrinter, hvilket gør ren forbrænding ikke direkte giftig.
 
 
 
 
 
 

Ekspanderet Polystyren, EPS eller blot Sundolitt

 
På vore fabrikker "forskummes" råvareperlerne med almindelig vanddamp. Vanddampen bevirker at den hårde polystyrenperle blødgøres samtidig med at den iblandede pentan ekspanderer - perlerne ekspanderer.
Den ekspanderede pentan undslipper perlen og efterlader her hulrum (celler) og erstattes af almindelig atmosfærisk luft. Strukturen i de luftfyldte hulrum giver perlerne deres styrke og isolerende egenskaber.
 
De forskummede perler hviler i et mellemlager for så efterfølgende at blive blæst ind i en blok form eller i en special form for emballage. I formene tilføres yderligere vanddamp, og en restpentan og opvarmet polystyren materiale, vil sørge for yderligere ekspansion og "sammensvejsning/-smeltning" til den færdige blok eller emballage emne.
Blokke og emballage emner afdamper (vanddamp). Blokke opskæres efterfølgende med glødetråd eller båndsav, til de plade formater der ønskes.