Deklarationer

Sundolitt perler

- bilag til byggeriets kvalitetssikring

Byggevareforordning og ydeevneerklæring

Den 1. juli 2013 finder størstedelen af Byggevareforordningens bestemmelser anvendelse. Formålet er, at afklare og forenkle systemet samt styrke tilliden til CE-mærket.
Den 28. februar 2011 blev en ny forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer vedtaget. På trods af forordningen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, er der for de fleste tiltag indført en overgangsperiode indtil 1. juli 2013.
Ydeevnedeklarationer
Byggevareforordningen medfører et krav om, at alle CE-mærkede byggevarer skal ledsages af en såkaldt ydeevnedeklaration. Ydeevnedeklarationen erstatter overensstemmelseserklæringen og indeholder de deklarerede værdier.
Her nedenfor finder du ydeevnedeklarationer for alle Sundolitt isoleringsprodukter/-kvaliteter. Deklarationerne bekræfter egenskaber og, at produkterne er fremstillet i overensstemmelse med DS/EN 13172 og i henhold til DS/EN 13163.
Da ydeevnedeklarationerne blandt andet består af klasse- og niveaubetegnelser finder du her en oversættelsesnøgle, som nemt kan udskrives og vedhæftes selve deklarationen.
På produkternes mærkning findes en QR kode til denne side. Således kan ydeevnedeklarationerne nemt rekvireres.

Deklarationerne er opdelt efter produktionssted. På leverede varers mærkning ses af produktionskodens forbogstav som henviser til hvilken fabriksenhed varen er produceret.

A = Viborg
B= Slangerup
C= Billund
SP = Sunpack


Sundolitt

Sunpack
Handelsvarer
NB! For ældre ydeeveneerklæringer end ovenstående kontakt Sundolitt Kundeservice.