Ballasttal

I tabeller og beregningsprogrammer bruges ofte begrebet "ballasttal". Ballasttal er i visse sammenhænge en meget anvendelig størrelse, i andre sammenhænge er tallet dog knap så anvendelig.
 
Ballasttal er ikke som tidligere en almindelig kendt størrelse. Ballasttallet blev i DS415 2. udgave marts 1977 beskrevet med bogstavet k "svarende til bundmodulet Em divideret med belastningsarealts diameter". I seneste udgave af DS415 nævnes ballasttallet ikke.
 
For at gøre ballasttallet, som størrelse, mere tilgængeligt har Sundolitt i et branchesamarbejde haft det rådgivende ingeniørfirma Rambøll til at beskrive sammenhængen mellem ballasttal og jordens styrke.
 
Find notatet her.