Nye energisparekrav

Sundolitt er klar med produkter der opfylder de nye energisparekrav pr. 1. januar 2006.

4. august 2005
PRESSEMEDDELELSE
 

EPS industrien klar til de nye energisparekrav

Danske EPS producenter er klar med produkter, der matcher de nye energirammer i Bygningsreglementet, som blev offentliggjort lige før sommerferien, og som træder i kraft 1. januar 2006.
Der bliver også krav om energimærkning af nybyggeri og bygninger, som bliver sat til salg efter 1. januar 2006.
"Vi har valgt allerede nu at introducere EPS-isoleringsplader (Ekspanderet PolyStyren) til terrændæk, som matcher de fremtidige energirammekrav i Bygningsreglementet, fordi vi er overbevist om, at bygherrer og entreprenører godt vil fremtidssikre det byggeri, som nu er på tegnebrættet, og som skal opføres i de kommende måneder", siger direktør Jørgen Hindse, formand for EPS-sektionen under Plastindustrien i Danmark. Industrien lancerer EPS-isoleringsplader i tykkelser, som lever op til kravene i 2006, og som samtidig med fordel kan anvendes til isolering af de lavenergihuse, som regeringen også åbner mulighed for i Bygningsreglementet. Lavenergihusene bliver inddelt i to klasser, hvor ’Klasse-2’ huse maksimalt må bruge fire liter fyringsolie pr. m² om året og ’Klasse-1’ huse blot 2,5 liter fyringsolie pr. år. Til sammenligning bruger det eksisterende byggeri i Danmark ifølge beregninger fra Energistyrelsen i gennemsnit omkring 14 liter fyringsolie pr. m² om året.
 
Kun et skud i bøssen
"De energisparegevinster, der kan hentes i ’bunden’ af et byggeri, er vedvarende og kan kun sikres én gang i bygningens levetid – nemlig når terrændækket etableres! Når bygningen er opført, er det slut med – eller i hvert fald forbundet med store ekstraomkostninger – at forbedre isoleringen under bygningen, så der er kun et skud i bøssen", pointerer Jørgen Hindse.
 
EPS industrien har nøje fulgt og været høringspartner i Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejde med at udarbejde de nye energirammekrav, og industrien har forberedt sig på den nye situation ved bl.a. sideløbende at gennemføre udredningsarbejde internt i branchen og eksternt i samarbejde med BYG-DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Derfor er man allerede nu klar med de EPS produkter, som imødekommer de nye krav. For huse under den nye energiramme drejer det sig om EPS-plader på mindst 250 mm mod i dag 220 mm og for lavenergihuse klasse 2 og 1 opfylder 300 mm og 450 mm EPS de nye krav.
 
Bygninger skal energimærkes
Tillægget til Bygningsreglementerne kommer som noget nyt også til at omfatte bestemmelser om energimærkning. Nybyggeri skal i fremtiden energimærkes, før det tages i brug, og det betyder bl.a., at der skal foretages beregninger af et byggeris behov for tilført energi.
 
"Vi tror, at energimærkningen i fremtiden vil blive en ny parameter for fastsættelse af bygningers værdi, når de skal sælges, og det er yderligere et incitament til allerede nu at inddrage de nye energirammekrav. På den måde fremtidssikres projekteringer af nybyggeri og tilbygninger", siger Jørgen Hindse.
 
Energimærkningsordningen er et led i implementeringen af et EU direktiv (2002/91) om bygningers energimæssige ydeevne, og økonomi- og erhvervsministeren er på vej med et lovforslag, som var i høring i december måned 2004, og det vil også komme til at rumme bestemmelser om energimærkning af eksisterende byggeri.
 
Yderligere oplysninger:
  • Adm. direktør Jørgen Hindse, Sundolitt as – formand for EPS sektionen under Plastindustrien i Danmark - tlf. 47 33 96 11, eller:
     
     
  • Ingeniør Claus Jørgensen, Sundolitt as – tlf. 70 11 10 20