Nyt tagkoncept

Nyt standard tagfald
Vi kan nu introducere nyt standard tagfald i en to-kile løsning. Systemet baseres på mere ”robuste” dimensioner og så få forskellige elementer som muligt samt på vore erfaringer med det hidtidige et-kile system.

Systemet leveres med standardfald 1:40.

Læs mere om vores nye system i afsnittet Udførselsteknik .


Nyt Skotrendekilesystem
For at gøre arbejdsgangen på byggepladsen lettere, har Sundolitt as udviklet en standardplade til opbygning af skotrendekiler.

Pladen bruges til alle længder skotrendekiler. Fald i længderetning 1:60 og i tværretning 1:15.

Læs mere om vores nye skotrendekilesystem i afsnittet Udførselsteknik .


 

 


Beregningsprogram
Et beregningsprogram til beregning af den korrekte varmetabskoefficient, inklusive ovenlys, kuldebroer og lignende, har længe været savnet.

I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og branchens kolleger har Sundolitt as, til hjælp for bestemmelse af tagfladers samlede varmetabskoefficient og optimering af samme, udviklet et nemt tilgængeligt pc-program.

Programmet kan tage højde for forskellige kuldebroers virkning, såsom ovenlysvinduer, befæstigelse, samlinger mellem tag/væg og lignende.

Programmet bidrager til at varmetabet fra flade tage med kileskåret isolering fremover kan beregnes meget præcist.

Programmet kan frit downloades fra afsnittet Beregningsprogram .

Rekvirér vores tagbrochure inkl. alle nyheder her .