Tolerancer - Normale

- i henhold til DS/EN 13163

For at Sundolitt produkter skal kunne CE-mærkes skal tolerancer kontrolleres, og være i overenstemmelse med DS/EN 13172 og DS/EN13163. Nedenstående tolerancer opfylder standarderne.

Tolerancer ved et leveret produkt fremgår af kode anført på pakkelabel

I menuen kan vælges mellem tilerance beskrivelse af normale krav og for skærpede krav. Sidstnævnte gælder produkter til eksempelvis facadeisolering.