Normale tolerancer

- for almindelige isoleringsplader

For at Sundolitt produkter skal kunne CE-mærkes skal tolerancer kontrolleres, og være i overenstemmelse med DS/EN 13172 og DS/EN13163. Nedenstående tolerancer opfylder standarderne.

Tolerancer ved et leveret produkt fremgår af kode anført på pakkelabel

 

Tolerance Beskrivelse Kode Standard

Længde

 

Tolerancekrav;
største værdi af ± 0,6% eller ± 3 mm

L(3) DS/EN822

Bredde

 

Tolerancekrav;
største værdi af ± 0,6% eller ± 3 mm

W(3) DS/EN822

Tykkelse

 

± 2 mm T(2) DS/EN823

Retvinklethed

 

± 5 mm /1000 mm S(5) DS/EN824

Planhed

 

30 mm P(30) DS/EN825