Skærpede tolerancer

For at Sundolitt produkter skal kunne CE-mærkes skal tolerancer kontrolleres, og være i overenstemmelse med DS/EN 13172 og DS/EN13163. Nedenstående tolerancer opfylder standarderne.

Tolerancer ved et leveret produkt fremgår af kode anført på pakkelabel

 

Tolerance Beskrivelse Kode Standard

Længde

 

± 2 mm

L(2) DS/EN822

Bredde

 

± 2 mm

W(2) DS/EN822

Tykkelse

 

± 1 mm T(1) DS/EN823

Retvinklethed

 

± 2 mm /1000 mm S(2) DS/EN824

Planhed

 

 5 mm P(5) DS/EN825