Radonspærre

Sundolitt radonspærre

Radonsikring mellem fundamenter og støbt terrændæk

Polyethylenfolie.

Udlægges løst uden fastgørelse på sokkel og føres ned under betonterrændæk inden udstøbning af dette.

Radonspærren kan ved overlæg og hjørneskæringer samles med butylklæber.

 
 

Specifikation 
Tykkelser (mm)  >0,3 
Format (m/rulle)  50,0 
Bredde (mm)  600