Sundolitt Climate C80F ( herunder C80F-TG og C80F-BE)

- isolering til hule mure og facader med puds

ProduktbeskrivelseSkarpkantet Climate.jpg

Plade af Ekspanderet Polstyren (EPS).

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Materialet er tilsat grafit (hvilket giver en grå farve). Grafit reducerer strålingsvarmetabet og derved varmeledningsevne med cirka 20%.

Sundolitt C80F er lagret i minimum 2 uger og er derved specielt egnet til facadeisolering – med facadepuds og lignende.


Sundolitt Climate C80F-BE er produceret med skarpe kanter. BE leveres alene som bestillingsvare.


Sundolitt Climate C80F-TG er produceret med fer/not. TG leveres som standard.Fer og not plade Climate.jpg

TG sikrer mod åbne spalter i isoleringslaget og sikrer en meget jævn/plan flade at pudse på.


Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.


Tilbehør

(ingen)


Dokumenter


Dimensionering


Anvendelse

Facader

Primær anvendelse i hule mure (tegl, porebeton og beton) og som underlag for facadepuds (ETICS).

Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Kan anvendes ved enfamilieshus (herunder også rækkehuse) i op til 2 etager, såfremt isoleringspladen afdækkes med pudssystem, der sammen med isoleringspladen, er testet efter SP Fire 105 jf. Eksempelsamlingen af 2016. Se Eksempelsamling for brandsikring af byggeri, kapitel 3.2.

Ved øvrigt byggeri/anvendelse skal Sundolitt Climate C80F minimum afdækkes med beklædning K610 B-s1,d0 - se Eksempelsamling for brandsikring af byggeri, 2016.

Generelt

Sundolitt Climate C80F kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.

Plader opsættes på plant, stabilt og bæredygtigt underlag.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Vær opmærksom på at Sundolitt Climate kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

For brug i hule mure:

For anvendelse i hule mure se også notat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut her.

Anvendelse i hule mure til erstatning af stabiliserende søjler, se rapport fra Teknologisk her.

For brug i pudsede facader (ETICS):

Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri, 2 udg. 2016. Se Eksempelsamling kapitel 3.2.

BYG-ERFA (21) 16 09 01 "Udvendig (efter)isolering - tegl-, beton-, og letbetonvægge med puds på isolering”.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm*

Tykkelser: 100-500 mm* - se lagerliste. Hent.

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.


 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykkstyrke, korttid  DS/EN826  80 kPa 
Varmeledningsevne  DS/EN12667  0,031 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtidsvandoptag  DS/EN12087  <5% (vol.) 
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation  Jf. Anneks F.2*  24 kPa 
Vanddampdiffusionsmodstand  Jf. Anneks F.4*  20 til 40 
Vanddamppermeabilitet  Jf. Anneks F.4*  0,015 til 0,030 
Bøjestyrke  DS/EN12089  125 kPa 
Forskydningsstyrke  Jf. Anneks F.3*  60 kPa 
Kapillaritet  Kapillarbrydende 
Brugstemperatur - kortvarig  80 grader 
Brugstemperatur - langvarig  60 grader 
Densitet  Ca. 17 kg/m3