Sundolitt Drænplader

- udvendig kældervægisolering med drænende overflade


drensplate.jpg

Sundolitt Drænplader EPS

Drænisoleringsplader til veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.


Sundolitt Drænplader XPS

Drænisoleringsplader til konstruktioner som lejlighedsvis påvirkes af vandtryk.


Sundolitt Drænpladernes yderside er udført med lodrette riller og er desuden beklædt med en vandgennemtrængelig fiberdug (klæbet til drænplade). Fiberdugen forhindrer jord og urenheder i at tilstoppe de lodrette drænriller.

Sundolitt Drænpladernes opbygning, sammenholdt med pladens kapillarbrydende evne - sikrer i en rationel arbejdsgang både effektiv dræning og god isolering af kælder- eller krybekældervæg.