Sundolitt Drænplade MX300

- kombinerer trykstyrke, isolering og dræning.

Produktbeskrivelse

Plade af Ekspanderet Polstyren (EPS). Drænplade + pakke grå

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.

Plade leveres med ensidigt fræsede riller og med pålimet fiberdug som tilsammen giver den drænende flade.

Sundolitt Drænplade:

Plade leveres med fals.

Sundolitt Drænplade BIG:

Plade leveres skarpkantet.

Tilbehør drænafdækningVandnæse

Sundolitt Søm

Sundolitt Vandnæse

Sundolitt Afdækning


Dokumenter


Dimensionering


Anvendelse

Sundolitt Drænplade leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Generelt

Ved kældervægge højere eller lavere end pladelængde opsættes plader i forbandt, således minimeres spild på pladsen.

Drænplade monteres med fiberdug vendende ud mod jord. Tilfyldning foran drænplade udføres med drænende fyld.

Plader opsættes på plant og stabilt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.

Specielt ved anvendelse af Sundolitt Drænplade BIG henledes opmærksomheden på sikring af drænpladens overkant mod koncentreret last på terræn.

Overskydende filtdug foldes ind over drænpladens overkant i forbindelse med opsætning.

Sundolitt Drænplade S80 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.

Sundolitt Søm:

Til fastholdelse af filtoverlæg anvendes 3 styk i pladernes længde samling.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret (tape) eller palleemballeret (bånd af PE folie).

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

Formater og tykkelser

Længde og bredde: ved tykkelser op til 250 mm 600x2400 mm; ved tykkelser større end 225 mm (BIG) 1200x2400 mm

Tykkelser: 75-500 mm* - Se lagerliste. Hent

Spor: x mm pr. xx mm.

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid  DS/EN826  300 kPa 
Varmeledningsevne  DS/EN12667  0,033 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtridsvandoptag  DS/EN12087  <5% 
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation  Jf. Anneks F.2*  90 kPa 
Vanddampdiffusionsmodstand  Jf. Anneks F.4*  20 til 40 
Vanddamppermeabilitet  Jf. Anneks F.4*  0,015 til 0,030 
Bøjestyrke  DS/EN12089  450 kPa 
Forskydningsstryke  Jf. Anneks F.3*  225 kPa 
Dræningsevne  Jf. SP test  30 l/min/m2 
Kapillaritet  Kapillarbrydende 
Brugstemperatur, kortvarig  80 °C 
Brugstemperatur, langvarig  60 °C 
Densitet  cirka  40 kg/m3