Sundolitt Drænplade XPS300

- kombinerer trykstyrke, isolering og dræning.

Produktbeskrivelse

Plade af Ekstruderet Polstyren (XPS). drensplate.jpg

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13164 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyren (XPS)”.

Plade leveres med ensidigt fræsede riller og med pålimet fiberdug som tilsammen giver den drænende flade.

Sundolitt Drænplade XPS300 kan anvendes ved konstruktioner der lejlighedsvis påvirkes af vandtryk.

Sundolitt Drænplade XPS300:

Plade leveres med fals.


Tilbehør drænafdækningVandnæse

Sundolitt Søm

Sundolitt Vandnæse

Sundolitt Afdækning


Dokumenter

  • Produktbeskrivelse - pdf format
  • Materiale fro bygningsdelsbeskrivelse
  • Ydeevneerklæring - Declaration of Performance DoP
  • Sikkerhedsdatablad
  • Brochure - Facader
  • EPD - Miljødata
  • Håndtering og lagring [link til EPS sektionens pjece]
  • Sundolitt Drænplade XPS300 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri  - Se Svanemærke databasen

Dimensionering


Anvendelse

Sundolitt Drænplade leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Generelt

Ved kældervægge højere eller lavere end pladelængde opsættes plader i forbandt, således minimeres spild på pladsen.

Drænplade monteres med fiberdug vendende ud mod jord. Tilfyldning foran drænplade udføres med drænende fyld.

Plader opsættes på plant og stabilt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.

Overskydende filtdug foldes ind over drænpladens overkant i forbindelse med opsætning.

Sundolitt Drænplade XPS300 kan alene anvendes i konstruktioner der lejlighedsvis påvirkes af vandtryk.

Sundolitt Søm:

Til fastholdelse af filtoverlæg anvendes 3 styk i pladernes længde samling.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret (tape) eller palleemballeret (bånd af PE folie).

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 585x2385 mm

Tykkelser: 50, 100 mm* - Se lagerliste. Hent

Spor: x mm pr. xx mm.

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13164. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via danmark@sundolitt.com.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid  DS/EN826  250 kPa 
Varmeledningsevne  tykkelse 50 mm  0,034 W/mK 
  tykkelse 100 mm  0,039 W/mK 
  tykkelse 150 mm  0,041 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtidsvandoptag  <0,7% 
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation  100 kPa 
Kapillaritet  Kapillarbrydende 
Dræningsevne  Jf. SP test  30 l/min/m2 
Brugstemperatur, kortvarig  70 °C 
Temperatur, langvarig  60 °C 
Kant  Fals