Sundolitt Kombitag

- samlet isoleringsløsning.

Tagdækker med iso palle

Sundolitt Kombitag kan leveres som løsninger indeholdende Sundolitt isolering i såvel EPS, XPS, Climate  samt Sundolitt MW (mineraluld).

Sundolitt Kombitag opfylder Bygningsreglementets
krav til brandsikring jf. "Vejledning - Tagkonstruktioner med udvenidg isolering af EPS - december 2015 ".

Med Sundolitt Kombitag leveres al isolering til tagfladen samlet. Store formater og lav vægt sikrer effektiv og proffessionel udlægning, og giver en enkel og effektiv logistik med kun én isoleringsleverandør.

Sundolitt Kombitag er derfor
  • god økonomi
  • høj sikkerhed
  • øget effektivitet
  • bedre service
  • godt arbejdsmiljø - Lav vægt
    (1.000 m² med gennemsnitstykkelse 180 mm -
  • med Sundolitt ca. 2.900 kg - med eksempelvis mineraluld ca. 18.000 kg)

Sundolitt's Tagafdeling kan være med fra start og kan bistå ved projektering, tilbudsgivning, levering og udførelse. Ved ordre kan Sundolitt's Tagafdeling bistå med tegning/planlægning, U-værdi- og mængdeberegninger. En unik mulighed for at afstemme forventningerne fra ide til færdig løsning.

Sundolitt Tagisolering kan dække løsninger med såvel kileskåren isolering i standard fald 1:40 (25 mm pr. m) eller fald 1:100 (10 mm pr. m) eller som almindelige plane plader (fald i underlag). NB! Sundolitt XPS og Sundolitt MW kan ikke leveres kileskåret.

Sundolitt Tagisolering kan bruges på såvel betontage som på stålplade tage, læs mere i VEJLEDNING - Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS - Brandmæssige forhold - specielt vedrørende stålpladetage henvises også til MK-godkendelses betingelser.

Henvendelse til vores tagafdeling kan ske på tag@sundolitt.com