Sundolitt Kasserendekile

Standard opbygning for kasserender

sm-ok-10216.jpg
Kasserendekiler kan anvendes til at etablere fald i kasserender.

Sundolitt Kasserendekile leveres alene i kvalitetet Sundolitt MX250.
 
Ved behov for længere opbygninger suppleres med underliggende Sundolitt S og MX plader eller Sundolitt Climate plader.

Sundolitt Kasserendekiler kan bruges Sammen med Sundolitt Tagfald og Sundolitt Tagisoleringsplader. 
Kasserende 3d
 

Tekniske Data

Læs mere om materialers egenskaber for Kasserendekile Sundolitt MX250.

Henvendelse til vores tagafdeling kan ske på tag@sundolitt.com.