Sundolitt RadonSafety S150

- for etablering af suglag i terrændækkonstruktion.

ProduktbeskrivelseRadonSafety.jpg

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS) med spor til brug for radonsug.

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.

Tilbehør

(ingen)


Dokumenter


Dimensionering


Anvendelse

Terrændæk

Sundolitt RadonSafety S150 anvendes som suglag under terrændæk, som alternativ til 100 mm stenmateriale.

Primær anvendelse under beton terrændæk for såvel boligformål som let industri. Ved belastning herudover bør Sundolitt RadonSafety S150 anvendelighed vurderes særskilt – se dimensioneringstabeller på www.sundolittguiden.dk. Sundolitt RadonSafety S150 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor på www.sundolitt.dk.

Sundolitt RadonSafety S150 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.

Sundolitt leveres i tykkelse og format, som angivet herunder.

Generelt

Sundolitt RadonSafety S150 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.

Bidrag til konstruktionens isolans kan ses i Teknisk data herunder.

Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.

Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

For brug ved terrændæk:

SBi-anvisning 233 ”Radonsikring af nybyggeri”

SBi-anvisning 247 ”Radonsikring af eksisterende bygninger”

BYG-ERFA (99) 15 01 02 ”Radonsikring nye bygninger”.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 1200x1200 mm

Tykkelser: 50 mm (spor 30x30 mm pr. 100 mm i begge retninger)

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid  DS/EN826  150 kPa 
Varmeldningsevne  DS/EN12667  0,035 W/mK 
Isolans  uventileret  0,888 m2K/W 
Isolans  delvist ventileret  0,816-0,888 m2K/W 
Isolans  fuldt ventileret  0,00 m2K/W 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtidsvandoptag  DS/EN12087  <5% 
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation  Jf. Anneks F.2*  45 kPa (husk arealreduktion) 
Vaddampdiffusionsmodstand  Jf. Anneks F.4*  30 til 70  
Vanddamppermeabilitet  Jf. Anneks F.4*  0,009 til 0,020 
Bøjestyrke  DS/EN12089  200 kPa 
Forskydningsstyrke  Jf. Anneks F.3*  100 kPa 
Kapillaritet  Kapillarbrydende