Sundolitt MX300

- isolering til terrændæk og tag med de store belastninger

ProduktbeskrivelseSundolitt_220_mm.jpg

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS).

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.

Tilbehør

(ingen)


Dokumenter

Dimensionering


Anvendelse

Terrændæk

Primær anvendelse under beton terrændæk for industri - se Sundolitt dimensioneringstabller. Kan endvidere anvendes som under lag for svømmende trægulve - se TræFakta 12 (Træinformation). Ved belastning herudover bør MX300 anvendelighed vurderes særskilt. Sundolitt MX300 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor på www.sundolitt.dk.

Sundolitt MX300 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.

Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Tag

Primær anvendelse i varme-/flade tage og her som underlag for tagpapdækning eller tagfoliedækning.

Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder, samt med tagfald 1:40 som standard.

Kan, afhængig af belastning og isoleringstykkelse, anvendes under tagterasser, taginstallationer (ventilationshuse, solcelleanlæg og lignende).

Generelt

Sundolitt MX300 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - uden påvirkning af vandtryk.

Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.

Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.

Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

For brug ved terrændæk:

SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.

For brug ved tag:

TOR anvisning 22 ”Projektering”.

BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.

Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Hent.

MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader. Hent.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm*

Tykkelser: 100-500 mm* - se lagerliste. Hent .

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid  DS/EN826  300 kPa 
Varmeledningsevne  DS/EN12667  0,033 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtidsvandoptag  DS/EN12087  <5% 
Langtidstrykstyrke  Jf. Anneks F.2*  90 kPa 
Vanddamdiffussionsmodstand  Jf. Anneks F.4*  20 til 40 
Vanddamppermeabilitet  Jf. Anneks F.4*  0,015 til 0,040 
Bøjestyrke  DS/EN12089  450 kPa 
Forskydningsstyrke  Jf. Anneks F.3*  225 kPa 
Kapillaritet  Kapillarbydende 
Brugstemperatur, kortvarig  80 °C 
Brugstemperatur, langvarig  60 °C 
Densitet  ca. 40 kg/m3