Sundolitt S60

- isolering til terrændæk og tag

ProduktbeskrivelseSundolitt_220_mm.jpg

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS).

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.

Tilbehør

(ingen)


Dokumenter


Dimensionering


Anvendelse

Terrændæk

Primær anvendelse under beton terrændæk for almindelig boligformål. Ved belastning herudover bør S60 anvendelighed vurderes særskilt. Sundolitt S60 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor på www.sundolitt.dk.

Sundolitt S60 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.

Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Tag

Primær anvendelse i varme-/flade tage og her som underlag for tagpapdækning eller tagfoliedækning.

Sundolitt leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder, samt med tagfald 1:40 standard.

Generelt

Sundolitt S60 kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner - det vil sige uden vandtryk.

Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.

Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.

Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

For brug ved terrændæk:

SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.

For brug ved tag:

TOR anvisning 22 ”Projektering”.

BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.

Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Hent.

MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader. Hent.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm*

Tykkelser: 100-500 mm* - Se lagerliste. Hent.

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid (ved 10% deformation)  DS/EN826  60 kPa 
Varmeledningsevne  DS/EN12667  0,041 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtidsvandoptag, fuld neddykning  DS/EN12087  <5% 
Langtidstrykstyrke (50 år, 2% deformation)  Jf. Anneks F.2*  18 kPa 
Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor m   Jf. Anneks F.4*  20 til 40 
Vanddamppermeabilitet d mg/(Pa.h.)  Jf. Anneks F.4*  0,015 til 0,030 
Bøjestyrke  DS/EN12089  100 kPa 
Forskydningsstyrke  Jf. Anneks F.3*  50 kPa 
Kapillaritet  Kapillarbrydende 
Brugstemperatur, kortvarigt  80 °C 
Brugstemperatur, langvarigt  60 °C 
Densitet  ca. 13 kg/m3