Sundolitt Strimler

- trykfaste isoleringsstrimler til kuldebroafbrydelse

Produktbeskrivelsestrimler grå

Strimler af Ekspanderet Polstyren (EPS) i kvalitet Sundolitt S80.

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.

Tilbehør

(ingen)


Dokumenter

Anvendelse

Kuldebroafbrydelse

Primær anvendelse som kuldebrosafbrydelse i vinduesfalse, ved overgang mellem betonterrændæk og fundamenter samt tilsvarende konstruktioner.

Sundolitt Strimler leveres i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Generelt

Sundolitt Strimler kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.

Håndtering

Produktet leveres pakkeemballeret. Emballage - karton.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

For brug ved terrændæk:

SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 100x1200 mm; 120x1200 mm*

Tykkelser: 10; 20; 30; 40 mm* - se lagerliste. Hent.

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid  DS/EN826  80 kPa 
Varmeledningsevne  DS/EN12667  0,038 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtidsvandoptag  DS/EN12087  <5% 
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation  Jf. Anneks F.2*  24 kPa 
Vanddampdiffusionsmodstand  Jf. Anneks F.4*  20 til 40 
Vanddamppermiabilitet  Jf. Anneks F.4*  0,015 til 0,030 
Bøjestyrke  DS/EN2089  125 kPa 
Forskydningsstyrke  Jf. Annek F.3*  60 kPa 
Brugstemperatur, kortvarig  80 °C 
Brugstemperatur, langvarig  60 °C 
Kapillaritet  Kapillarbrydende