Sundolitt Trinlyd

- til svømmende støbte gulve, til bolig og let erhverv.

klodserSundolitt Trinlyddæmpning består af mekanisk blødgjorte Sundolitt plader. Sundolitt pladernes normalt meget hårde struktur er ændret og trykstyrken reduceret. I stedet opnår pladerne en større fjedring og bedre trinlyddæmpende egenskaber.

Med Sundolitt Trinlyddæmpning som underlag for et flydegulv opnår man et ægte svømmende gulv med stor trinlyddæmpning. Konstruktionen sikrer løsninger på de vanskeligste steder, således at man undgår utilsigtede sammenstøbninger, som ellers er de svømmende gulves akilleshæl.

Anvendes sammen med tung svømmende plade som anhydrit, flydemørtel og armeret beton (ca.70 kg/m 2).

På færdig konstruktion kan gulvbelægningen senere ændres f.eks. fra tæppe til linoleum uden at man risikerer trinlydproblemer. Samtidig med trinlyddæmpningen forbedres etageadskillelsens luftlydisolation.

Trinlyd udlæg tilskåret.jpgSundolitt Trinlyddæmpning fås i 2 kvaliteter:

  • styrkeklasse 4000 med tilladt brugslast 4,0 kN/m². Klassen anvendes primært til boliger.
  • styrkeklasse 5000 med tilladt brugslast 5,0 kN/m². Klassen anvendes primært til kontorer (ikke arkiv).