Sundolitt Trinlyd 5000

- til kontorlast (ikke arkiv)

Produktbeskrivelse Sundolitt_220_mm.jpg

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS).

Pladen er mekanisk blødgjort for øget elasticitet til trinlydsdæmpning som mål.

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne, elasticitet og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.

Tilbehør

Kantstrimler. Lydstrimmel af LDPE (lav densitet polyethylen) eller tilsvarende..

Lydstrimmel til effektiv sikring mod kontakt mellem nystøbt flydgulve og faste konstruktioner (vægge, gennemføringer og lignende).

Lydstrimmel hæftes til konstruktioner med eksempelvis fugelim.


Dokumenter

  • Produktbeskrivelse - pdf format
  • Materiale for bygningsdelsbeskrivelser
  • Ydeevneerklæring DoP - spørg Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020
  • Sikkerhedsdatablad
  • Brochure - Gulv- og terrændæk
  • EPD - Miljødata
  • Håndtering og lagring [link til EPS sektionens pjece]

Anvendelse

Anvendes ved gulve med maksimal brugslast på 5,0 kN/m2. For yderligere se tekniske data nederst her i dokumentet.

Bidrager til konstruktionens isolans. Se deklareret lambdaværdi i tekniske data her under.

Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.

Anvendes sammen med tung svømmende plade som anhydrit, flydemørtel og armeret beton (ca.70 kg/m2).

Svømmendeplade skal sikres mod lydforbindelse til omkringliggende lodrette bygningsdele.

Behov for eventuel tætning eller støbeunderlag på Sundolitt Trinlydsplader afhænger af anvisning fra leverandør af støbemateriale.

Ved behov for øget indbygningshøjde suppleres med almindelige Sundolitt S plader under Sundolitt Trinlydsplader.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

SBi anvisning 243 - Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri

SBi anvisning 237 - Lydisolering mellem boliger - nybyggeri

SBi anvisning 173 - Bygningers lydisolering. Ældre bygninger

SBi anvisning 218 - Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 500x1000 mm*

Tykkelser: 20, 30, 40 og 50 mm*

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.


*Maksimal belastning under brug.

**Maksimal sammentrykning ved brug.

DS/EN13163.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Nyttelast*  < 5,0 kN/m2 
Trinlyddæmpning  dB 
20 mm  26 
30 mm  28 
40 mm  28 
50 mm  29 
Dynmaisk stivhed  MN/m2 
20 mm  40 
30 mm  30 
40 mm  20 
50 mm  20 
Sammentrykkelighed**  mm 
20 mm 
30 mm 
40 mm 
50 mm 
Varmeledningsevne  DS/EN13163  0,038 W/mK 
Vanddampdiffusionsmodstand  Jf. Anneks F.4***  20 til 40 
Vanddamppermeabilitet  Jf. Anneks F.4***  0,015 til 0,030 
Bøjestyrke  DS/EN12089  > 50 kPa 
Brandklasse   EN13501-1  Klasse E 
Brugstemperatur, kortvarig  80 °C 
Brugstemperatur, langvarig  60 °C 
Densitet  <15,0 kg/m3