Sundolitt XPS

Mød den nye superfamilie

Sundolitt® XPS (ekstruderet polystyren) har ekstrem styrke, minimalt vandoptag, lang levetid og er let at håndtere. Vor nye produktionslinie for XPS udenfor Oslo er blandt Europas mest moderne.
Sundolitt® XPS til ekstreme trykbelastninger
Sundolitt® XPS fås i trykstyrker fra 250 til 500 kPa.
 
 
Sundolitt® XPS til ekstreme fugtforhold
Sundolitt® XPS har lukkede porer som reducerer fugtoptag. Sundolitt XPS beholder sin evne til at isolere selv i fugtigt miljø.
 Sundolitt® XPS  - let at håndtere
 

 
Sundolitt® XPS  - bredt sortiment
Sundolitt® XPS  er en ny superfamilie fra Sundolitt. Et bredt sortiment af typer, tykkelser og formater.
 
God isolation - mindre CO2 udslip
Produktionen af Sundolitt XPS sker helt uden brug af miljøskadelige drivgasser. Sundoitt XPS er 100% recikulerbart isoleringsmateriale.
 
Bygningsisolering er det bedste virkemiddel til reduktion i udslippet af klimagasser. Øget brug af isolering til nybyggeri og efterisolering er lønsomt både for klimaet og økonomien.