Sundolitt XPS300

- plader til de ekstreme forhold

Produktbeskrivelsesideutsnitt.jpg

Plade af Ekstruderet Polstyren (XPS). Leveres med fals som standard.

Kombinerer meget høj trykstyrke, isoleringsevne, meget lavt vandoptag og lav densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13164 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyren (XPS)”.

Tilbehør

(ingen)


Dokumenter


Dimensionering


Anvendelse

Terrændæk

Primær anvendelse under beton terrændæk til industriformål – se dimensioneringstabeller på www.sundolitt.dk.

Sundolitt XPS300 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.

Tag

Primær anvendelse ved tungt belastede tage såsom parkeringsdæk, underlag for tagterrasser og ved fugt belastede tage såsom grønne tage.

Generelt

Sundolitt XPS300 kan anvendes i udrænede konstruktioner i våde miljøer.

Sundolitt XPS300 leveres som plane plader i tykkelser og formater, som angivet herunder.

Sundolitt XPS 300 leveres med kantfals som standard og kan leveres med skarpe kanter som bestillingsvare.

Sundolitt anbefaler at isoleringslag udlægges i så få lag som muligt, dog altid mindst to lag. Udlægges i forbandt og med forskudte samlinger.

Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt.

Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så betydende som forhold mellem belastning og bæreevne.

Håndtering

Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

For brug ved terrændæk:

SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.

For brug ved tag:

TOR anvisning 22 ”Projektering”.

BYG-ERFA (47) 07 05 03 *Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag”.

BYG-ERFA (27) 08 11 21 "Grønne tage og vægge - brandsikkerhed og vedligehold”.

BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Tagterrasser - inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering...”.

BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer”.

BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Parkeringsdæk med betonsten - vandtæthed og forskydning i belægning”.

BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.

Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold. Hent.

MK-godkendelse 6.10/1502 for anvendelse på såvel perforerede og uperforerede stålplader. Hent.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: med fals 585x1185 mm; 585x2385 mm*

med skarpe kanter 600x1200 mm; 600x2400 mm*

Tykkelser: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 og 150 mm* Hent eventuelt lagerlist her.

*bemærk at ikke alle formater og tykkelser er standardvarer. Kontakt Sundolitt Kundeservice for yderligere.

Tolerancer

I henhold til DS/EN13164. Link.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com.

 
 

Specifikation 
Egenskab  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid  300 kPa 
Langtidstrykstyrke vd 2% deformation  140 kPa 
Langtidsvandoptag  <0,7% 
Varmeledningsevne  30-50 mm  0,033 W/mK 
  60-80 mm  0,035 W/mK 
  100 mm  0,037 W/mK 
  120 mm  0,039 W/mK 
  150 mm  0,041 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Brugstemperatur, kortvarig  70 °C 
Brugstemperatur, langvarig  60 °C 
Kapillaritet  Kapillarbrydende