Generelle leveringsbetingelser

- rammerne for levering fra Sundolitt as

Levering finder sted ved vognkant på offentlig vej, så nær det aftalte leveringssted som muligt og som vejforhold tillader. Køber skal stille fornødent mandskab til rådighed ved aflæsning. Sundolitt as er berettiget til at debitere køber for unødig ventetid for lastbilen, og debitere omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varerne på den aftalte tid.

Er køber (modtager) ikke repræsenteret ved varens ankomst tilleveringsstedet, kan Sundolitt as enten foranledige varerne aflæsset for købers (modtagers) regning, hvorefter varerne henstår for købers (modtagers) regning og risiko (modtagers) risiko, eller tage varerne med tilbage. Tages varerne med tilbage, skal køber (modtager) afholde omkostningerne i forbindelse med den ekstra af- og pålæsning, ventetid o.lign..

Levering til ikke broforbundne øer sker til nærmeste udskibningshavn.

Returvarer

Varer, der er leveret i overenstemmelse med købsaftalen, tages kun retur efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde, og det vil være en betingelse at de tilbageleveres i samme stand som den, hvori de blev leveret. Sundolitt as vil i så fald være berettiget til at kreditere købesummen med et fradrag på minimum 20% ved franko levering på vor adresse.
 
Vi henviser i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.