FAQ - fjernvarme

 
 
Hvorfor er huset tilsluttet fjernvarmenettet, når den nødvendige tilførsel af supplerende energi til huset i stedet kunne klares via jordvarme og/eller solpaneler?
 
• Oprindeligt var Sundolitt Climate+ House projekteret med et solpanelanlæg til at forsyne huset med supplerende varme udefra. Nærmere analyser af det konkrete projekt i Jægerspris viste imidlertid, at der er en markant bedre lønsomhed ved at benytte det lokale eksisterende fjernvarmenet sammenlignet med etablering og drift af husets egne solpaneler.
 
• Ikke blot lønsomheden, men også miljøforhold kan tale for anvendelse af fjernvarme som supplerende varmetilskud i Passivhuse. I Danmark er tendensen, at fjernvarmeforsyningen i fremtiden bliver mere og mere miljøvenlig.
 
I dag stammer således 95 % af fjernvarmeforbruget fra produktion af kraftvarme, affaldsforbrænding, overskudsvarme fra industrier og fra vedvarende energi. Stort set alle decentrale fjernvarmeværker og omkring hvert fjerde decentrale kraftvarmeværk bruger miljøvenlige brændsler, dvs. halm, flis, træpiller, biogas eller affald. Størstedelen af de resterende anvender naturgas som brændsel.
(Kilder: Energistyrelsen og Elsparefonden.dk).

Desuden er der flere eksempler på, at lokale fjernvarmeselskaber etablerer anlæg til indvinding af vedvarende energi. I Jægerspris – hvor Sundolitt Climate + House bliver opført – arbejdes der således aktuelt med et projekt om opførelse at et solvarmeanlæg på 10.000 m2, som angiveligt vil komme til at dække 15% af værkets varmeproduktion.

Fra projekt til projekt er der således sund fornuft i at foretage nærmere analyser af, hvilken supplerende energiforsyning, der både miljømæssigt og økonomisk er det bedste valg.