Væg - KUB

Vægge etableres med Sundolitt KUB byggesystem.

 

 
Tilpasningsklodser tilskæres på pladsen.
Elementer opbygges i forbandt
 
 
Armering monteres på afstivningsribber.
Vandret og lodret armering efter behov.
På det viste billede kan ses at der i elementer ekstraordinært er indlagt Sundolitt plader for aflastning.
 
 
Armering føres rundt i hjørner.
Elementernes underkant sikres i mod skridning/åbning.
 
 
Lukning af element ender samt afstivning af elementkanter.
Store vinduespartier kræver ekstra afstivning.
 
 
Vægge afstives for at sikre stabilitet og imod skævvridning under udstøbning.
Betonen pumpes til elementer.
 

 
Betonens hældes i KUB elementerne. Det skal tilses at al armering omsluttes af betonen.
Afstivning i facadeåbninger sikrer dels at elementer fastholdes i deres position og dels at beton forbliver i KUB formen.
 
 
Betonen kan udstøbes indtil 2,4-3,0 m's højde.
Omhyggelig afstivning.
 
 
Hovedskillerum som standard gipsvæg.
Skrå afslutning ved gavle.