Rationelt byggesystem

Sundolitt Climate+ House, indgang

Det første hus i Danmark, hvor hele klimaskærmen er udført med EPS isolering

Sundolitt Climate+ House er et ’Passivhus’ for familien, der ønsker at gavne både miljøet og energiøkonomien.
 
Huset er i ét plan med et areal på i alt 185 m² – boligareal 150 m². Det er opført med et nyt byggekoncept for enfamiliehuse, hvor EPS for første gang i Danmark udgør isoleringen i hele klimaskærmen: Fundament, terrændæk, ydervægge og tag.
 
Sundolitt Climate+ House byggekonceptet består af færdigstøbte EPS isoleringselementer og -plader til fundament, terrændæk og ydervægge, som fra fabrikken er klar til indbygning på byggepladsen.
 
Færre fejl og mangler
Et af dansk byggeris største problemer har i de senere år været et stigende antal fejl og mangler ved aflevering af nybyggeri. Sundolitt Climate+ House anvender standardiserede bygnings- og isoleringsmaterialer fra få leverandører, og det forventes at ville reducere problemet væsentligt.
 
Færre tunge løft
EPS er et meget let materiale, så udover rationelle arbejdsprocesser bidrager byggesystemet også til et mindre belastende arbejdsmiljø uden tunge løft.