Fjernvarme som supplement

Supplerende energiforsyning til passivhuse kan både være traditionel og alternativ

Alle passivhuse skal i perioder have tilført varmenergi udefra i begrænset omfang.
 
Sundolitt Climate+ House er tilsluttet fjernvarmenettet, fordi beregninger har vist, at tilslutning til det eksisterende fjernvarmenet set over husets levetid er det mest rentable
 – og stadigvæk meget miljøvenligt.

Mange passivhuse får supplerende varme fra solpaneler eller jordvarmeanlæg, men dette projekt har vist, at også traditionel energiforsyning kan være den rigtige løsning.

Fra projekt til projekt er det således nødvendigt at overveje, hvilken energiforsyning, der miljømæssigt og økonomisk er det bedste valg.