Ingen kuldebroer

Ubrudt klimaskærm i EPS betyder færre problemer med kuldebroer og er med til at sikre en optimal udnyttelse af opholdsarealet

De traditionelle problemer med kuldebroer omkring vinduespartier, ved ydervægsfundamenter og ved skillevægsfundamenter er i Sundolitt Climate+ House 
minimeret betydeligt:
 
  • Vinduerne er monteret direkte i ydervæggenes EPS isolering med forankring til KUB væggens betonkerne.
  • Ydervægsfundamenter er indkapslet i EPS isolering.
  • Skillevæggene er opført direkte ovenpå EPS terrændækket uden selvstændig støbt fundament. 
  
Øger opholdsarealet
Vinduer helt uden kuldebroer betyder også, at indendørsarealet kan udnyttes optimalt. I traditionelt byggeri er arealer tæt på vinduespartier ofte ikke anvendelige på grund af træk og kulde. I Sundolitt Climate+ House strækker opholdsarealet sig helt frem til vinduesfladerne.