Sokkel og terrændæk

Sundolitt Climate+ House under opførelse

Fundament og terrændæk er etableret med Sundolitt Funderingssystem

Færdigstøbte Sundolitt F-sokler og isoleringsplader bliver lagt direkte på et vibreret og stabilt lag grus. Herefter bliver fundament og terrændæk støbt i én arbejdsgang.
 
Der skal ikke graves ud til render som ved traditionel fundering, og samtidig reducerer det støbearbejdet. Det giver rationelle arbejdsprocesser og betyder således forbrug af markant færre arbejdstimer.
 
Ikke-bærende skillevægge er opført uden selvstændige fundamenter, fordi Sundolitt isoleringspladerne har den nødvendige bæreevne.