Bokvaliteten

Usynligt måleudstyr registrerer indeklimaforholdene

Kvaliteten af indeklimaet er ofte afgørende for oplevelsen af boligens samlede komfort. Med de nye byggemetoder og bygningskonstruktioner anvendt i Sundolitt Climate+ House vil indeklimaet blive dokumenteret via et omfattende måleprogram.
 
Derfor er der i huset monteret måleudstyr i alt 66 steder. Udstyret er skjult i konstruktionerne og kan trådløst transmittere indsamlede data til modtager udenfor huset. Den praktiske gennemførelse af målingerne kan således ske uden at genere husets beboere.
 
 
 
 
 • Målingerne omfatter følgende indeklimaforhold:
 • Tidsforbruget til opførelsen af hele huset og de enkelte konstruktionsdele bliver registreret nøje.
 • Luftskifte
 • Luftens CO2 indhold
 • Termiske forhold – overfladetemperaturer på loft, vægge og gulv
 • Radon
 • Formaldehyd – afgasning fra byggematerialer
 • Partikler fra byggematerialer
 • Fugt og skimmelsvamp 
 • Dagslys
 • Akustiske forhold

Afrapporteringen giver et godt billede af husets samlede komfort og bokvaliteter.