Byggetiden

Tidsmålinger bliver renset for tid brugt til udvikling og indlæring

Det er første gang at den nyere af generation byggesystemet Sundolitt KUB® bliver anvendt i Danmark. Derfor er opførelsen af Sundolitt Climate+ House også et pilotprojekt for alle involverede parter i byggeprocessen.
 
Arkitekt, bygningsingeniør og entreprenør skal igennem en læreproces med nye teknikker og arbejdsgange. Det tager ofte ekstra tid sammenlignet med gammelkendte byggemetoder.

For at få et retvisende billede af den fremtidige byggetid ved anvendelse af KUB-systemet, bliver de indsamlede tidsstudier efterfølgende analyseret og renset for tidsforbrug til udvikling og indlæring.