Energieffektivitet

El- og varmeforbruget i Sundolitt Climate+ House bliver fulgt nøje i to år

Det er vigtigt at dokumentere, at energiforbruget i Sundolitt Climate+ House lever op til passivhus standarderne.
 
Derfor vil forbruget af supplerende varmenergi samt el-forbruget til de forskellige elektriske installationer blive fulgt nøje frem til to år efter, at husets beboere er flyttet ind.