Hvorfor Sundolitt Climate+ House?

Sundolitt Climate+ House viser, hvordan effektiv isolering er med til at reducere energiforbruget i boliger, så de lever op til fremtidens krav.

Energiforbruget i bygninger udgør ca. 40 pct. af det samlede energiforbrug, og heraf anvendes 60 pct. til opvarmning.
 
Der er enighed om, at isolering er den mest effektive metode til at minimere bygningers energiforbrug, og den mest lønsomme vej til reduktion af CO2 udslippet.*
 
 
 
Den danske regering har opstillet mål om reduktion af energiforbruget i nye bygninger med min. 25 pct. i 2010, min. 25 pct. i 2015 og min. 25 pct. i 2020. I alt en reduktion på mindst 75 pct. i senest 2020 i forhold til de i dag gældende regler (BR 2008).**

Sundolitt Climate+ House er opført efter ’Passivhus-standarder’. Det lever dermed allerede nu op til 2020 kravene og matcher således fremtidens energimål for nye boliger.

Læs mere om standarder for Passivhuse her***.