Passivhus konceptet

Passivhus konceptet stammer oprindeligt fra Tyskland, hvor det uafhængige Passivhaus Institut definerer kriterierne for passivhuse – bl.a.:

1.
Energibehov til rumopvarmning for at holde en temperatur på 20º C:
 Max. 15 kWh/m²/år
2.
2. Lufttæthed ved tryktest n50:
Max. 0,6 h-1
3.
Varmelast - systemets max. ydeevne til rumopvarmning:
 Max. 10 W/m²
4.
Samlet primært energiforbrug -  inkl. opvarming af rum og vand samt alt el:
Max. 120 kWh/m²/år
5.
Over temperatur:
Max. 25 ºC


Kravene opfyldes i Sundolitt Passivhusets klimaskærm ved at:
  • Terrændækket er isoleret med 450 mm Sundolitt
  • Taget isoleres med 700 mm Sundolitt
  • Ydervægge isoleres med 365-465 mm Sundolitt
  • Kuldebroer minimeres ved de anvendte systemløsninger, hvor isoleringen løber ubrudt rundt om hele husets klimaskærm.


• I Danmark har byggebranchen haft kendskab til passivhuse siden ca. 2000 og refereret til den definition, der bruges internationalt.

• Passivhuse er ikke en del af det danske bygningsreglement, og der er således ikke opstillet officielle energirammer for konceptet.

• Bolius - Boligejernes Videnscenter – har beregnet forholdet mellem energirammerne – forbrug af kilowatttimer til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand pr. m² pr. år for et 150 m² hus således:

        o Lavenergiklasse 1:    42 kWh/m²/år
        o Passivhuse:               20-30 kWh/m²/år

• Det er Passivhaus Institut, der udpeger firmaer og institutioner til at certificere passivhuse. I Danmark forestår firmaet Passivhus.dk certificeringen.