Lyset

Sundolitt Climate+ House - kig mod spisestue

Husets krydsende lysakser giver lys hele dagen og reducerer elforbruget

For at optimere dagslysforholdene for beboerne er huset orienteret øst/vest.
 
Husets krydsende akser munder i alle fire facader ud i store glaspartier, som sikrer dagslys fra alle fire sider.
 
Hvide karme i de kraftige vægge reflekterer indirekte sollys ind i husets rum.

Orienteringen af huset udnytter således dagslyset maksimalt, og det reducerer behovet for at skulle tænde for lyset i husets mange rum og dermed også elforbruget i dagligdagen.