Low Tech energikoncept

Lavteknologiske og bæredygtige energiløsninger er driftssikre og nemme at betjene

Passivhuse kan ikke klare sig helt uden at få tilført lidt energi udefra.

Ventilations- og varmegenvindingsanlægget samt den automatiske solafskærmning kræver el for at virke.

I døgnets mørke timer er det nødvendigt med elektrisk belysning.
 
Har huset været ubeboet i længere tid i vinterhalvåret, kan der være behov for tilførsel af små mængder energi til rumopvarmning.
 
Endelig skal der være varmt vand i hanerne, og det kræver også energitilførsel.

I Sundolitt Climate+ House er der valgt lavteknologiske energiløsninger, som er driftssikre og økonomisk attraktive.

Low Tech løsningerne er nemme at betjene og samtidigt bæredygtige i forhold til miljøet.

Og energiforbruget i Sundolitt Climate+ House lever fint op til kravene for Passivhuse, hvor der i alt maksimalt må bruges 120 kWh/m²/år – heraf kun 15 kWh/m²/år til rumopvarmning.