Supplerende fjernvarme

Den bedste løsning til opvarmning af brugsvand og supplerende rumopvarmning

Brugsvandet i Sundolitt Climate+ House bliver opvarmet af energi tilført udefra via det lokale, eksisterende fjernvarmenet.
 
Yderst sjældent er der på kolde årstider også behov for at tilføre ekstra energi til rumopvarmning.
 
Har huset stået tomt i familiens vinterferie, og der samtidig ikke har været meget sol, kan der kortvarigt være behov for at ’booste’ med lidt varmetilskud udefra til husets gulvvarmeanlæg.
 
Det lokale fjernvarmeforsyningsselskab er valgt som ekstern varmeleverandør til brugsvand og supplerende rumopvarmning, fordi analyser og beregninger for det konkrete projekt i Jægerspris har vist, at fjernvarme er den mest attraktive løsning.
 
Etablering af fx jord- eller solvarmeanlæg ville i dette tilfælde være mindre gode alternativer, når man sammenligner omkostninger ved anlæg og drift.

Hvorfor fjernvarme? Klik her.