Ventilation og varmegenvinding

Ventilationsanlægget sikrer høj luftkvalitet og genbrug af rumvarmen

Det valgte ventilationsanlæg har en meget høj
genvindingsgrad af den energi, som blandt andet
husets beboere, lamper, elektronik og solen hele
tiden producerer. Selv udsugning fra emhætten i
køkkenet er ført gennem ventilationsanlægget.

Den genindvundne energi bliver brugt til at forvarme den indkommende friske luft.
 
Ventilationsanlægget bruger meget lidt elektricitet, når det løbende udskifter luften i huset.
 
Desuden er det udstyret med ur og kalender, så det kan programmeres til kun at køre, når der er behov for det. Således er det eksempelvis ikke nødvendigt med ventilering af huset, hvis beboerne ikke er hjemme.

Systemet er særdeles driftssikkert og let at betjene.