Update - Oktober 2011

Huset er i brug

 

Sundolitt Climate+ House giver placeringsfrihed på alle byggegrunde

Sundolitt Climate+ House er som det hidtil eneste lavenergihus i Danmark uafhængig af placeringen på byggegrunden og således også af byggegrundens orientering mod verdenshjørnerne.

Sundolitt Climate+ House i Jægerspris er orienteret mod vestv . Dette er muligt på grund af husets isoleringskoncept, hvor isoleringen af fundament, terrændæk, ydervægge og tag består af en ubrudt skal af EPS isolering.

Når Sundolitt Climate+ House byggesystemet er uafhægig af byggerundens orientering, betyder det også, at alle – boligejere, entreprenører og rådgivere – opnår den fulde frihed til at bygge energirigtigt hvor som helst.

Sådan er det at bo i Sundolitt Climate+ House

Siden marts 2011 har Sundolitt Climate+ House været beboet af en familie på fem – Louise, Anders og deres tre børn Dicte, Simon og Oskar. Familiens erfaringer viser, at huset i sommerhalvåret er så velisoleret, at der ikke på noget tidspunkt i perioden medio marts-medio oktober har været behov for tilførsel af energi udefra til opvarmning!

’Vi slukkede for gulvvarmen kort efter indflytningen i marts. Først i midten af oktober tændte vi for varmen igen. Det synes vi er ganske imponerende’, fortæller familien.

De ser nu frem til deres første vinter i Sundolitt Climate+ House og er spændte på at følge, hvordan energiforbruget så udvikler sig.

Energimål

Sundolitt Climate+ House er energimærket til klasse A1. Energiforbrug forventes derfor fortsat at matche såvel passivhus standarden, som den nye klasse 2020 for lavenergihuse (BR2010).

Hele klimaskærmen i Sundolitt Climate+ House – fundament, terrændæk, ydervægge og tag – er isoleret med en skal af EPS, som kun er brudt ved vindues- og døråbninger.

De traditionelle problemer med kuldebroer omkring vinduespartier, ved ydervægsfundamenter og ved skillevægsfundamenter er i Sundolitt Climate+ House minimeret betydeligt:

  • Vinduerne er monteret direkte i ydervæggenes EPS isolering med forankring til KUB væggens betonkerne.
  • Ydervægsfundamenter er indkapslet i EPS isolering.
  • Skillevæggene er opført direkte ovenpå EPS terrændækket uden selvstændig støbt fundament.

 

 

 

 
 

Indeklimaet følges nøje

Spændende er det også at få den endelige kortlægning og dokumentation af indeklimaet og dermed komforten og bokvaliteten i Sundolitt Climate+ House.

Siden huset stod klar til indflytning er indeklimaet fulgt nøje via målinger for bl.a. radon, formaldehyd, CO2, fugt og temperatur. Det sker via måleudstyr skjult i konstruktionerne, så målingerne kan ske uden at genere beboerne.

Når de er gennemført henover hele året, forventes det at de indsamlede data vil bekræfte, at Sundolitt Climate+ House lever op til standarderne for godt indeklima.

Tætheden i top

Trykprøvningen inden ibrugtagningen af Sundolitt Climate+ House viste et tilfredsstillende resultat og dermed også, at det nye byggekoncept for enfamiliehuse bestående af færdigstøbte EPS isoleringselementer og -plader klar til indbygning på byggepladsen i praksis honorerer kravene til moderne boligbyggeri.

Resultatet af trykprøvningen af Sundolitt Climat+ House var 0,52 h-1.

 

Stor interesse for Sundolitt Climate+ House

Gennem hele opførelsesperioden og helt frem til huset blev beboet i første halvdel af 2010 har Sundolitt Climate+ House været genstand for stor interesse fra omverdenen både nationalt og udenfor Danmarks grænser. Mange rådgivere, entreprenører og myndigheder har været på besøg i huset, og byggeriet har været omtalt i både den skrevne fagpresse og i bred vifte af elektroniske medier.