Beregning

- programmer til hjælp for korrekt dimensionering

Her finder du programmer til

  • overslagsmæssig styrkeberegning af terrændæk med beton . Et effektivt program til fastlæggelse af dimensioner og isoleringskvalitet i projektets indledende faser.

 

  • bestemmelse af resulterende U-værdi for en vilkårlig tagflade . Programmet kan anvendes i projektets indledende faser og til dokumentation ved det færdige byggeri. I forbindelse med kommende Energimærkningsordninger vil præcise beregninger være et must, her kan programmet være til stor hjælp.