Beregningsprogram

Her beregner du terrændækkets bæreevne

Sundolitt beregningsprogram er et program til vejledende beregning af bæreevne ved dimensionering af terrændæk på EPS, ekspanderet polystyren og XPS, extruderet polystyren, fra Sundolitt as.

Programmet henvender sig til teknikere, ingeniører, konstruktører eller lignende med forudgående teoretisk kendskab til dimensionering af terrændæk.

Programmet understøttes af Windows 2000 og Windows XP. NB! Programmet kan desværre ikke bruges på Windows Vista. På Windows 7, 8 og 10 kan SundDATEPS igangsættes som administrator:
 
(Tip fra COWI -  takker!)

Sundolitt Beregningsprogram skal betragtes som et hjælpeværktøj til valg af produkt og løsninger ved projektering og udførelse af forskellige konstruktioner.
 
Resultaterne beregnet i Sundolitt Beregningsprogram skal derfor betragtes som vejledende, gældende ved de angivne forudsætninger. Beregningerne vil derfor ikke kunne erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt.

Sundolitt as vil som supplement til program beregningerne kunne yde teknisk service. Denne skal ligeledes betragtes som vejledende og vil heller ikke kunne erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt.

  


NB! Fejlmelding ved installation og brug af Sundolitt beregningsprogram - læs mere her.